7 augustus 2010

De Kluut!

Ik stel mij even aan u voor: mijn naam is kluut, geen naam eigenlijk, maar er is ooit iemand geweest die deze naam aan mij heeft toebedacht. Ik vind mijzelf best wel een statige vogel: ik sta hoog op mijn poten, heb een mooie gebogen snavel en sta er heel zwart wit op.
Ik hou van lekker eten. Mijn restaurant is de Waddenzee en het liefst eet ik bij laag water, dan is er eten in overvloed. In geen geval ben ik kieskeurig, ik vermaak mij prima met die overheerlijke zandpieren die ik met mijn snavel uit het zand peur. Vaak zit er nog wat modder aan, dan schud ik deze met mijn snavel heen en weer door het zoute water tot het meeste zand er af is en dan pas verorber ik mijn pier. Wat een delicatesse!Het is natuuurlijk niet zo dat ik de eerste de beste te grazen neem, nee, ik kijk en tuur en als de pier dik en rijp genoeg is 'snavel' ik toe.Hier heb ik een mooie dikke gevonden en sta op het punt toe te happen.En dat doe ik het liefst met mijn conculega's. Ook zij houden van dit restaurant bij laag water.Bijvoorbeeld mijn vriend de tureluur.En mijn goede vriend de scholekster; wij eten allemaal uit dezelfde ruif en wij hebben het goed. Wat eet u uit ons restaurant....